diumenge, 27 d’octubre de 2013

31 d'Octubre, Concentració : Salvem les pensions !

Salvem les pensions !
Els #Iai@flautes-Terrassa hem programat pel proper 31 d’octubre una jornada d’Accions Pacífiques en defensa de les pensions i en contra de les retallades i canvis que el Partit Popular té previstes en aquest sentit.

Amb inici a les 10:00h i final a les 20:00 hores, les accions que es duran a terme seran :
 1. 10:00h Entremaliadura.
  Ens trobem a la Plaça de Catalunya de Terrassa, porteu les armilles !!
 2. 11:00h, Manifestació.
  Ens trobem a la Plaça del Doctor Robert, (davant de l'hospital de la Mútua de Terrassa).
  Recorregut : Plaça Doctor Robert, Passeig, Font Vella, Plaça Vella, Major, Unió i Raval on muntarem la paradeta per la recollida de signatures
 3. De les 12:00h a les 20:00 Recollida de signatures en suport al manifest de les pensions.
 4. 18:00h-20:00h, Concentració ciutadana al Raval davant de l'Ajuntament en suport al nostre manifest.
  Es farà la lectura del manifest al ple de l'ajuntament, a qui es demanarà el seu suport.
Aquestes accions les hem organitzat per la pretensió que té el govern de retallar les pensions, posant en perill el poder adquisitiu dels pensionistes actuals i de la dels nostres fills i néts,  futurs pensionistes.

Amb aquesta possible situació, els treballadors actuals es veuran obligats a contractar plans de pensions en entitats financeres, bancs i companyies d’assegurances, donant a entendre que l’actual sistema de pensions no es sostenible. Afirmació, que és falsa, ja que creiem que amb petites variacions que les adaptin a l’augment de l’esperança de vida i alguns canvi temporals en relació a la disminució de cotitzants per culpa de l’alta taxa d’atur es pot sostenir el sistema.

Segons el grup, les recomanacions de la Comissió d’experts és una gran mentida, ja que molts d’ells tenen interessos en entitats financeres i asseguradores privades que es veurien beneficiades amb les seves recomanacions, que d’altra banda, posen en perill les pensions de les futures generacions.

#Iai@flautes-Terrassa
Área de comunicació.

Mes informació
           

http://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/28392/iaioflautes/es/preparen/dijous/100/reivindicatiu                http://www.ivoox.com/els-iaioflautes-terrassa-volen-salvar-les-pensions-audios-mp3_rf_2508185_1.html?autoplay=1


Salvem les pensions !

Dijous 31 d’octubre 2013 a les 18h.

Concentració al Raval davant l’Ajuntament.

Els
#Iai@flautes-Terrassa
cridem a la població perquè es mobilitzi contra la retallada de les pensions .
No a la reforma de la llei de pensions !

Volem un futur digne, després de tota una vida de treball !

Proposem una GRAN PLATAFORMA UNITÀRIA que ens uneixi a tots contra aquesta llei injusta.

¡Salvemos las pensiones !

Jueves 31 de Octubre 2013 a las 18h.

Concentración en el Raval, delante del Ayuntamiento.

Los
#Iai@flautas-Terrassa
llamamos a la población para que se movilice contra el recorte de las pensiones.
No a la reforma de la ley de pensiones !

Queremos un futuro digno, después de toda una vida de trabajo !

Proponemos una GRAN PLATAFORMA UNITARIA que nos una a todos contra esa ley injusta.

Manifest : Salvem les pensions !

Amb la nova llei de Reforma de les Pensions estem davant d’una nova retallada a l’Estat del Benestar. Ara ja no tan sols ens congelen el dret a l’actualització de les nostres pensions, si no que ens volen robar entre 33.000 i 110.00 milions d'euros, en els propers anys, en funció de l'IPC. No és una “Reforma” és una trampa i una estafa.

La reforma de les pensions viola l’article 41 de la constitució que diu :”Els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans que garanteixi l’assistència i prestacions socials suficients davant de situacions de necessitat...

El Govern mitjançant els pressupostos generals de l'estat per al 2014, ja ens anuncia una pujada només del 0,25%, això pot suposar per la majoria de pensionistes i jubilats un increment mensual de 1,5€ , però com que el IPC pujarà i molt per sobre d'aquest miserable augment, la veritat és que el poder adquisitiu de les nostres pensions baixarà aquest any al voltant d'uns 30€ mensuals .

I tot això sense oblidar la difícil situació econòmica de milers de perceptors de pensions de viudetat, majoritàriament dones, que malviuen amb pensions d'autèntica misèria.

L'actual sistema de Pensions és fruit de molts anys de cotitzacions i de lluites de les classes treballadores i populars del nostre país, és un dret que no ens han donat, és un dret que no ens han regalat, és un dret conquerit mitjançant les nostres lluites i les dels nostres pares. No podem consentir, que ara, els nostres fills i els nostres néts, es vegin abocats a contractar pensions privades per poder subsistir en el futur.

És aquest, i no altre, l'únic objectiu d'aquesta “reforma” que pretén introduir el govern. Volen que tots paguem pensions privades als bancs i a les asseguradores.

Finalment, manifestar enèrgicament que no podem permetre que en nom d’una suposada crisi econòmica que no hem generat els treballadors, ens rebaixin les pensions mentre que als banquers i principals responsables de la crisi els hi donin jubilacions milionàries.

Fem una crida a totes i tots els pensionistes i jubilats terrassencs i a la ciutadania en general, a les entitats ciutadanes i veïnals, sindicats i partits polítics, a la Síndica de Greuges i l’Ajuntament de Terrassa per tal que donin suport a les nostres demandes i entre totes i tots aturem aquest nou atac
a l'Estat del Benestar.

Volem un futur digne, després de tota una vida de treball !

Els #Iai@flautes-Terrassa cridem a la població perquè es mobilitzi contra la retallada de les pensions.

31 d’Octubre 2013 - Concentració al Raval davant l’Ajuntament a les 18 h.

Proposem una GRAN PLATAFORMA UNITÀRIA que ens uneixi a tots contra aquesta llei injusta.Manifiesto : Salvemos las pensiones !

Con la nueva ley de Reforma de las Pensiones  estamos delante de un nuevo recorte al Estado del Bienestar.  Ahora ya no solo nos congelan el derecho a la actualización de nuestras pensiones, sino que nos quieren robar entre 33.000 y 110.000 millones de euros en los próximos años, en función del IPCNo es una “Reforma” es una trampa y una estafa.

La reforma de las pensiones viola el articulo 41 de la constitución que dice :”Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todoss los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes delante de situaciones de necesidad...

El Gobierno mediante los presupuestos generales del estado para el 2014, ya nos anuncia una subida de tan solo el 0,25%, eso puede suponer para la mayoría de pensionistas y jubilados un  incremento mensual de 1,5€,  pero como que el IPC subirá y mucho por encima de este miserable aumento, la verdad es que el poder adquisitivo de nuestras pensiones bajará este año alrededor de unos 30€ mensuales.

Todo eso sin olvidar la difícil situación económica de miles de perceptores de pensiones de viudedad, mayoritariamente mujeres, que malviven con pensiones de auténtica miseria.

El actual sistema de Pensiones es fruto de muchos años de cotizaciones y de luchas de las clases trabajadoras y populares de nuestro país, es un derecho que no nos han dado, es un derecho que no nos han regalado, es un derecho conquistado mediante nuestras luchas y las de nuestros padres. No podemos consentir, que ahora, nuestros hijos y nuestros nietos, se vean abocados a contratar pensiones privadas para poder subsistir en el futuro.

Es este, y no otro, el único objetivo de esta  “reforma” que pretende introducir el gobierno. Quieren que todos paguemos pensiones privadas a los bancos y a las aseguradoras.

Finalmente, manifestar enérgicamente que no podemos permitir que en nombre  de una supuesta crisis económica que no hemos generado los trabajadores, se nos rebajen las pensiones mientras que a los banqueros y principales responsables de la crisis les den jubilaciones millonarias.

Hacemos un llamamiento a todas y todos los pensionistas y jubilados terrasenses y a la ciudadanía en general, a las entidades ciudadanas y vecinales, a los sindicatos y partidos políticos, a la Síndica de Greuges y al Ayuntamiento de Terrassa para que den soporte a nuestras demandas y entre todas y todos paremos este nuevo ataque al Estado del Bienestar.

 ¡ Queremos un futuro digno, después de toda una vida de trabajo !

Los #Iai@flautas-Terrassa hacemos un llamamiento a la población para que se movilice contra el recorte de las pensiones.

Jueves  31 de Octubre 2013 - Concentración en el Raval frente al Ayuntamiento a las 18h.
Proponemos una GRAN PLATAFORMA UNITARIA que nos una a todos contra  esta ley injusta.