Que som


Català            Castellano         English
 


Català

d'on venim :

Els Iai@flautes som hereus de la consciència dels indignats del 15M. On es deia : Diuen que és democràcia i no ho és.

què desitgem :
Una vida millor per a tothom.
Volem : Democràcia real i Justícia Social !!

què volem fer :
Despertar consciencies !!
Per això cal que tots/es : Ens aixequem del sofà, apaguem la tele, engeguem el cervell i sortim al carrer a denunciar el que està passant i exigir els nostres drets.

qui som :
Gent gran, molts ja jubilats.
Alguns en el seu moment varen lluitar per els drets de tots i ara hi tornem perquè ens els han pres.

els nostres principis:

Pacífics, no partidistes i laics.

el nom :

Esperanza Aguirre va anomenar "perroflautas" als indignats del 15M de la Puerta del Sol a Madrid, de la Plaça Catalunya a Barcelona i de les acampades en altres ciutats, com a Terrassa.
Nosaltres som els pares/avis d'aquells indignats !!. 
 
Som els : "Iai@flautes" !!


Uneix-te a nosaltres !!

Castellano


de donde venimos :

Los Iai@flautas somos los herederos de la conciencia de los indignados del 15M. Donde se decía : Dicen que es democracia y no lo es.

que deseamos :
Una vida mejor para todos.
Queremos : ¡¡ Democracia real y Justicia Social !!

que queremos hacer : 
¡¡ Despertar conciencias !!
Para eso, es necesario que todos/as : Nos levantemos del sofá, apaguemos la tele, pongamos en marcha nuestro cerebro y salgamos a la calle a denunciar lo que está pasando y a exigir nuestros derechos.

quienes somos :
Gente mayor, muchos ya jubilados.
Algunos en su momento lucharon para obtener los derechos de todos y ahora volvemos porque nos los han quitado.

nuestros principios :

Pacíficos, no partidistas y laicos.

el nombre :

Esperanza Aguirre llamó "perroflautas" a los indignados del 15M de la Puerta del Sol en Madrid, de la Plaça Catalunya en Barcelona y de las acampadas en otras ciudades, como en Terrassa.
¡¡ Nosotros somos los padres/abuelos de aquellos indignados !!. 
 
Somos los : " ¡¡ Iai@flautas" !!

¡¡ Únete a nosotros !!

( iaio, iaia és en catalán abuelo, abuela, es decir iai@ es abuel@ )

English

where we come from:
The Iai@flautes are the heirs of the consciousness of the indignant 15M. Where say :  this is called democracy  and it's not.

we want:
A better life for all.
We want: Real Democracy and Social Justice!

we want to do:
Awakening consciousness!
For that, we must all / as:  Get off the couch, switch off the TV, turn on your brain, and we go to the streets to denounce what is happening and demanding our rights.

who we are:
Older people, many already retired.
Some at the time fought for the rights of all and now back because it's been removed.

our principles:
Peaceful, non-partisan and secular.

the name:
Esperanza Aguirre called "perroflautas"  the indignant to 15M from Puerta del Sol in Madrid, from Plaza Catalunya in Barcelona and in the camps in other cities, as in Terrassa.
We are the parents/grandparents of those outraged!.
We are the "Iai@flautes"!
Join us!
( iaio, iaia is, in catalan, grandfather, grandmother )