dilluns, 2 de desembre del 2019

Dill. 9 desembre 10:30h - Concentració-Manifestació - Plaça de l'aigua - Residències Públiques JA !


Les projeccions demogràfiques per l'any 2025 senyalen que en el tram d'edat de 65 a 80 anys hi haurà un 7% de persones dependents i en el tram de més de 80 anys ho seran més del 40%. Tot això sense comptar les persones de menys edat que pateixen dependència deguda a una discapacitat física o intel·lectual.

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) al 2018 a Terrassa, la tercera ciutat més gran de Catalunya, 36.336 persones tenien més de 65 anys, de les quals 15.274 eren homes i 21.062 dones. De la mateixa font i per el mateix any 5.905 persones tenien més de 85 anys, 1.920 homes i 3.985 dones.

Segons les dades del Departament de Treball de la Generalitat, a Catalunya hi ha gairebé 60.000 places en residències per a gent gran, de les quals 10.298 són públiques, 14.073 corresponen al que s’anomena ‘iniciativa social’, és a dir, a entitats del tercer sector; i 35.517 (més de la meitat) són d’iniciativa mercantil i, per tant, estan en mans d’empreses amb ànim de lucre. Al conjunt de l’Estat, les places en residències s’apropen a les 400.000 i la facturació anual del sector supera els 4.200 milions d’euros (4.200.000.000€ quaranta-dos seguit de vuit zeros). 
El cost mitjà d’una plaça de residència per a avis a Catalunya és de gairebé 2.000 € mensuals, segons dades de la patronal Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA). La xifra, però, varia en diversos centenars d’euros en funció de si l’habitació és individual o compartida i del grau de dependència que tingui l’usuari a més dependència, major necessitat d’assistència i més cost. En residències privades d’alt nivell, el preu es dispara força més.
Degut a aquest context, les residències d’avis son un gran negoci a l’alça en la que els fons voltors han fixat la seva vista, realitzant compres de residències privades i construint noves instal·lacions.

L’elevat preu també explica que apareguin nous productes financers destinats a la gent gran amb l’objectiu, precisament, de pagar l’estada en una residència, com ara les hipoteques inverses, propiciant un nou tipus d'estafa a gran escala, doncs si els hereus no ho poden pagar (en la majoria dels cassos habitual, doncs tampoc han pogut ajudar per a evitar-ho) perden la propietat de l’immoble, que per molt per sota del seu valor passa a mans de qui, sense escrúpols, l'ha constituït.
En el cas de les residències públiques el gran problema és la llista d’espera, que a tancament del 2017 sumava a Catalunya gairebé 18.500 persones pendents d’accedir a una plaça, més de 500 a Terrassa, segons dades de la Generalitat.
Aquell any, 929 persones van morir mentre estaven a la llista d'espera. 
La situació es tant greu que ja han sorgit establiments il·legals que pretenen donar aquest servei sense cap garantia ni control per part de les administracions.
Queda palesa la gran necessitat que hi ha de residències públiques. Això pot esdevenir molt greu en molt poc temps.

Cal que les administracions incentivin i posin en marxa projectes per potenciar la creació de solucions, mes o menys imaginatives per donar-hi resposta, doncs son les responsables de donar solució als problemes socials.


El govern local és qui ha de donar suport i estar al davant de les reclamacions per a solucionar de les necessitats de la gent gran de la ciutat.
Demanem a la nostra administració local :
 1. Que realitzi un estudi seriós i actualitzat  de la situació de les  places a les residències privades i públiques a Terrassa i a la comarca i  faci públiques les dades concretes de la situació de la gent gran i les persones dependents a Terrassa.
 2. Que elabori un pla d’acció i de futur per a la gent gran i les persones dependents en el qual es tingui en compte la situació en què viu la gent gran i es cerquin solucions de futur a curt i mig termini, que contempli i doni el seu suport també a altres possibilitats alternatives a les residències, com ara els apartaments tutelats, conjunts en cohabitatge per a gent gran, etc.
 3. Que supervisi l'execució de les obres de remodelació i ampliació de la Residència Pública de Mossèn Homs per part de la Generalitat  i la seva immediata posta en marxa, tal i com es va comprometre el Conseller a la trobada amb aquesta comissió el passat 22 de febrer d’enguany.
 4. Que insti a la Generalitat a la licitació i construcció de la Residència Pública a Sant Pere Nord. Residència ja projectada i que el Parlament de Catalunya va instar al govern a que s’executés.
 5. Que reclami a la Generalitat el projecte i construcció de la residència pública a Ca n'Anglada, la seva licitació i construcció de la que ja fa molts anys hi ha els terrenys disponibles a l'Avinguda de Barcelona.
 6. Que vetlli especialment per la construcció de la residència per a persones amb problemes de salut mental que també està projectada des de fa temps per a la comarca.
 7. Que cerqui i inspeccioni les residències "il·legals" que han sorgit, per comprovar si compleixen TOTS els requisits exigibles.
Comissió per a les Residències  Públiques a Terrassa
Terrassa 9 de desembre de 2019

dimarts, 5 de novembre del 2019

Com pot afectar la sentència del Tribunal Suprem a l'activisme social

Com pot afectar la sentència del Tribunal Suprem a l'activisme social

Aquestes últimes setmanes s'ha produït un fet d’especial rellevància que podrà afectar seriosament el futur de les nostres actuacions o activitats que formen part de l'activisme social.

La sentència que va pronunciar el Tribunal Suprem de Madrid pels presos polítics i socials catalans, a més de comportar unes condemnes clarament desproporcionades pels fets jutjats i tenint present que les sentències d'aquest tribunal senten jurisprudència, representa que d’ara endavant qualsevol persona que promogui una acció pacífica i no-violenta contra el sistema establert a l'estat espanyol, s'exposarà a què el detinguin i empresonin, tal com està passant en alguns casos aquests darrers dies.

Tal com manifesta Joaquim Bosch (jutge i portaveu de Jueces para la Democracia del 2012 al 2016):
"El més perillós de la sentència és la seva aplicació en el futur i el seu impacte en les llibertats. Amb la lletra de la resolució es pot condemnar a altíssimes penes de presó als que protestin pacíficament contra resolucions que acordin un desnonament, el desallotjament d'una acampada com les del 15M o la dispersió de la resistència passiva en una vaga de treballadors. Serà irrellevant que aquestes conductes estàtiques no tinguin violència o intimidació. Aquest salt jurisprudencial s'emmarcaria en les retallades de drets soferts en els últims anys. Sens dubte, el Tribunal Europeu de Drets Humans haurà de valorar si resulta admissible el que sembla una interpretació sensiblement restrictiva dels drets fonamentals".

Tot plegat significa una greu regressió democràtica, amb increment de la repressió, que es podrà aplicar en endavant per a qualsevol acció de protesta que no li agradi al poder establert. I a més hem de tenir en compte que la “llei mordassa” encara no ha estat anul·lada.

Mentre tinguem forces, ens reafirmem amb el nostre compromís de seguir treballant i lluitant per la llibertat, la democràcia, la justícia i, de manera especial, per la justícia social.

Terrassa, 4 de novembre de 2019.              #Iai@flautes-Terrassa

dijous, 4 d’abril del 2019

El dissabte 6 i el diumenge 7 serem a la fira de la gent Gran a Terrassa

 

Qui som
Fa més de dos anys que la Federació d'Associacions Veinals de Terrassa, diverses Associacions de Veïns i moltes entitats socials de la nostra ciutat, com #Iai@flautes-Terrassa, varem crear la Comissió per a les Residències Públiques a Terrassa on estem lluitant per aconseguir més Residències Públiques per a la gent gran i persones dependents.
La comissió no ha parat de reivindicar a la Generalitat de Catalunya la remodelació i ampliació de la residència de Mossèn Homs, projectada, pressupostada i no executada; la execució del projecte del 2010 de la residència de Sant Pere Nord i el projecte de la residència de Ca n'Anglada, de la que ja hi ha els terrenys disponibles. S'han fet recursos a la Generalitat de Catalunya, al Síndic de Greuges de Catalunya i a l'Ajuntament de Terrassa, de moment amb resultats escassos.

Context actual a Catalunya (Sostre Cívic - 2018)
 • Dels Centres d’atenció a la gent gran:
 • Hi ha 1,3 milions de persones de més de 65 anys
 • Viuen sols, sense desitjar-ho, 175.000 avis
 • L’empresa privada produeix la major part dels serveis
 • El 91% de les places residencials disponibles estan ocupades.
 • El cost mitjà d’una plaça residencial ocupada és de prop de 19.000 €/any
 • Mirant el futur ens trobem amb:
 • Major esperança de vida.
 • Percepció d’una major incertesa sobre la qualitat de vida per a la gent gran
 • Por a la marginació i a l’aïllament en envellir.
 • Tendència d’opinió creixent de no voler ser una càrrega per als fills.
 • Opcions actuals per viure la vellesa
 • A casa, amb l’assistència d’una persona estranya,
 • El turisme familiar, una setmana amb cada fill/a
 • Els habitatges tutelats. Molt escassos
 • La residència privada. Molt cara
 • La residència pública. Molt escassa, llistes d'espera.
Unes dades de Terrassa. (IDESCAT 2018)
Al 2018, a la tercera ciutat més gran de Catalunya
36.336 persones tenien més de 65 anys de les quals 15.274 eren homes i 21.062 dones.
5.905 persones tenien més de 85 anys, 1.920 homes i 3.985 dones.
Per l'any 2025 el tram d'edat de 65 a 80 anys hi haurà un 7% de persones dependents. En el tram de més de 80 anys ho seran més del 40%. Tot això sense comptar les persones de menys edat que pateixen dependència deguda a una discapacitat física o intel·lectual.
A Terrassa actualment hi ha 31 residències de les quals nomes una és pública, la de Mossèn Homs, gestionada per la Generalitat i que funciona a mig gas, les altres, son privades i/o amb places concertades per la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies.
A Terrassa, al 2016, calien entre 80 i 190 places de residència pública, no se'n ha fet cap.
Queda palesa la gran necessitat de residències. Això pot esdevenir molt greu en poc temps, cal doncs que, tant des de les administracions com des de la societat civil, ens posem en marxa per minimitzar els efectes adversos d'aquesta realitat.
Cal que les administracions incentivin i posin en marxa projectes per potenciar la creació de solucions, mes o menys imaginatives per donar-hi resposta, doncs son les responsables de donar solució als problemes socials.
Les administracions, poden cedir, en ús per un temps limitat, el sol públic necessari per portar endavant projectes de cohabitatge impulsats per Entitats Socials i Solidàries que intenten donar una solució imaginativa al problema.
Què demanem a les administracions ?

 1. Dades concretes de com està la situació de la gent gran i les persones dependents a Terrassa.
 2. Un estudi seriós i actualitzat de la situació de Residències a Catalunya i sobretot de Terrassa.
 3. Que elaborin un pla d’acció i de futur per a la gent gran i les persones dependents en el qual es tingui en compte la situació en què viu la gent gran i es cerquin solucions de futur a curt i mig termini i que contempli altres possibilitats alternatives a les residències, com ara el apartaments tutelats, conjunts en cohabitatge, etc. Les administracions i en particular el govern de la ciutat ha de donar suport i estar al davant de les reclamacions a les necessitats de la gent gran.
 4. L'execució de les obres de remodelació i ampliació de la Residència Pública de Mossèn Homs i la seva immediata posta en marxa, tal i com es va comprometre el Conseller en la darrera trobada amb aquesta comissió el passat 22 de febrer.
 5. La construcció de la Residència Pública a Sant Pere Nord. Residència que té el projecte acabat i que el Parlament de Catalunya va instar al govern a que s’executés, per la gran necessitat que hi ha.
 6. El projecte i construcció de la residència pública a Ca n'Anglada de la que ja fa molts anys hi ha els terrenys disponibles on ara hi ha els horts de l'Avinguda de Barcelona.
 7. Informació actualitzada de la situació de la construcció de la residència per a persones amb problemes de salut mental que també està projectada des de fa temps per a la Comarca.

Ens podeu trobar i demanar informació a :Dilluns 8 abril 10:30h - Davant l'ajuntament a Terrassa-Votarem a qui bindi les pensions


dijous, 14 de març del 2019

Dilluns 18 març 10:30h - Davant l'ajuntament a Terrassa-Votarem a qui ens bindi les pensions


Les nostres llibertats perillen

En aquests últims anys, a tot l'estat espanyol, estem vivint una situació de franca regressió democràtica, consistent en la progressiva desaparició de la separació dels tres poders, separació que és bàsica en els règims que es vulguin considerar democràtics, inclosa una excessiva politització dels alts tribunals i això, a la pràctica, es converteix tant en retallada de les llibertats i dels drets humans, com en el constant increment de posicionaments de caràcter totalitari o neofeixista a tots els àmbits socials.

Com a Iai@flautes sempre defensarem i lluitarem per la pau, la llibertat, la democràcia i la justícia -en aquest ordre prioritari- per a totes les persones, siguin d'on siguin i visquin on visquin.

Encara segueix vigent la "llei mordassa" que ha portat davant dels tribunals i que sovint han acabat amb condemnes a rapers com Valtonic, Elgio i Pablo Hasel. Twiters com Manuel Ollero i Eduardo Salinas, o altres com Willy Toledo i Tamara Carrasco, tots pel simple fet d'haver-se expressat de manera crítica amb els poders establerts, i així fins a diversos centenars de persones encausades, moltes ja condemnades.

No s'ha permès salpar cap a alta mar el vaixell d'Open Arms que només intenta seguir donant la més elemental ajuda humanitària amb els migrants que estan en perill de mort al Mediterrani.

No caldria ni esmentar, per ser prou conegut, les penes que es demanen per a una dotzena de líders socials i polítics catalans que, de manera totalment injusta, ja porten actualment molts mesos de presó preventiva, sense haver-los fet judici ni dictat cap condemna en contra seu.

Actualment se'ls està jutjant en el Tribunal Supremo de Madrid, tribunal compost per uns membres dels quals coneixem com i per qui han sigut nomenats, per això difícilment se'n pot esperar una justícia imparcial i equitativa. Així s'expressa el catedràtic sevillà de dret constitucional Sr. Pérez Royo: "...este juicio no es un acto de justicia sino un ejercicio vengativo de persecución contra unos opositores políticos. No se juzgan hechos sino ideas. Y se rompe esa idea que nos había vendido que en democracia cualquier idea es defendible por medios políticos y pacíficos...".

Tenim el perill real que, després de les pròximes eleccions generals, conquereixin el poder els partits més de dretes amb tonalitats feixistes i posicionaments que ja creiem superats a la nostra societat. Aquests partits destaquen per masclistes i per estar al servei, més o menys encobert, de l'Ibex 35 i són contraris a les llibertats i a la justícia social. El més trist és que una bona part de la població espanyola dóna per bons aquests posicionaments i els votarà, sense adonar-se que, entre les seves víctimes, estaran les mateixes persones de classe popular que els votaran.

Per tot això creiem que, davant la situació actual, el millor que es pot fer és anar tots/es a votar a les pròximes eleccions generals del 28 d'abril, a qualsevol de les opcions polítiques que a cadascú/na li sembli més oportuna, però cuidant de NO VOTAR a cap d'aquests partits que, en la seva deriva cap al totalitarisme, només incrementaran els sofriments i problemes de les classes populars, tornaran a congelar les pensions, seguiran retallant les llibertats i tampoc faran res per facilitar el diàleg i buscar solucions al conflicte existent entre el govern espanyol i una part important de la població catalana.

Terrassa 4 de febrer de 2019

#Iai@flautes-Terrassa