dijous, 4 d’abril del 2019

El dissabte 6 i el diumenge 7 serem a la fira de la gent Gran a Terrassa

 

Qui som
Fa més de dos anys que la Federació d'Associacions Veinals de Terrassa, diverses Associacions de Veïns i moltes entitats socials de la nostra ciutat, com #Iai@flautes-Terrassa, varem crear la Comissió per a les Residències Públiques a Terrassa on estem lluitant per aconseguir més Residències Públiques per a la gent gran i persones dependents.
La comissió no ha parat de reivindicar a la Generalitat de Catalunya la remodelació i ampliació de la residència de Mossèn Homs, projectada, pressupostada i no executada; la execució del projecte del 2010 de la residència de Sant Pere Nord i el projecte de la residència de Ca n'Anglada, de la que ja hi ha els terrenys disponibles. S'han fet recursos a la Generalitat de Catalunya, al Síndic de Greuges de Catalunya i a l'Ajuntament de Terrassa, de moment amb resultats escassos.

Context actual a Catalunya (Sostre Cívic - 2018)
 • Dels Centres d’atenció a la gent gran:
 • Hi ha 1,3 milions de persones de més de 65 anys
 • Viuen sols, sense desitjar-ho, 175.000 avis
 • L’empresa privada produeix la major part dels serveis
 • El 91% de les places residencials disponibles estan ocupades.
 • El cost mitjà d’una plaça residencial ocupada és de prop de 19.000 €/any
 • Mirant el futur ens trobem amb:
 • Major esperança de vida.
 • Percepció d’una major incertesa sobre la qualitat de vida per a la gent gran
 • Por a la marginació i a l’aïllament en envellir.
 • Tendència d’opinió creixent de no voler ser una càrrega per als fills.
 • Opcions actuals per viure la vellesa
 • A casa, amb l’assistència d’una persona estranya,
 • El turisme familiar, una setmana amb cada fill/a
 • Els habitatges tutelats. Molt escassos
 • La residència privada. Molt cara
 • La residència pública. Molt escassa, llistes d'espera.
Unes dades de Terrassa. (IDESCAT 2018)
Al 2018, a la tercera ciutat més gran de Catalunya
36.336 persones tenien més de 65 anys de les quals 15.274 eren homes i 21.062 dones.
5.905 persones tenien més de 85 anys, 1.920 homes i 3.985 dones.
Per l'any 2025 el tram d'edat de 65 a 80 anys hi haurà un 7% de persones dependents. En el tram de més de 80 anys ho seran més del 40%. Tot això sense comptar les persones de menys edat que pateixen dependència deguda a una discapacitat física o intel·lectual.
A Terrassa actualment hi ha 31 residències de les quals nomes una és pública, la de Mossèn Homs, gestionada per la Generalitat i que funciona a mig gas, les altres, son privades i/o amb places concertades per la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies.
A Terrassa, al 2016, calien entre 80 i 190 places de residència pública, no se'n ha fet cap.
Queda palesa la gran necessitat de residències. Això pot esdevenir molt greu en poc temps, cal doncs que, tant des de les administracions com des de la societat civil, ens posem en marxa per minimitzar els efectes adversos d'aquesta realitat.
Cal que les administracions incentivin i posin en marxa projectes per potenciar la creació de solucions, mes o menys imaginatives per donar-hi resposta, doncs son les responsables de donar solució als problemes socials.
Les administracions, poden cedir, en ús per un temps limitat, el sol públic necessari per portar endavant projectes de cohabitatge impulsats per Entitats Socials i Solidàries que intenten donar una solució imaginativa al problema.
Què demanem a les administracions ?

 1. Dades concretes de com està la situació de la gent gran i les persones dependents a Terrassa.
 2. Un estudi seriós i actualitzat de la situació de Residències a Catalunya i sobretot de Terrassa.
 3. Que elaborin un pla d’acció i de futur per a la gent gran i les persones dependents en el qual es tingui en compte la situació en què viu la gent gran i es cerquin solucions de futur a curt i mig termini i que contempli altres possibilitats alternatives a les residències, com ara el apartaments tutelats, conjunts en cohabitatge, etc. Les administracions i en particular el govern de la ciutat ha de donar suport i estar al davant de les reclamacions a les necessitats de la gent gran.
 4. L'execució de les obres de remodelació i ampliació de la Residència Pública de Mossèn Homs i la seva immediata posta en marxa, tal i com es va comprometre el Conseller en la darrera trobada amb aquesta comissió el passat 22 de febrer.
 5. La construcció de la Residència Pública a Sant Pere Nord. Residència que té el projecte acabat i que el Parlament de Catalunya va instar al govern a que s’executés, per la gran necessitat que hi ha.
 6. El projecte i construcció de la residència pública a Ca n'Anglada de la que ja fa molts anys hi ha els terrenys disponibles on ara hi ha els horts de l'Avinguda de Barcelona.
 7. Informació actualitzada de la situació de la construcció de la residència per a persones amb problemes de salut mental que també està projectada des de fa temps per a la Comarca.

Ens podeu trobar i demanar informació a :Dilluns 8 abril 10:30h - Davant l'ajuntament a Terrassa-Votarem a qui bindi les pensions