sábado, 6 de abril de 2013

La PAH de Terrassa obté 4 dacions en pagament i 3 lloguers socials

Els Iaioflautes també hi érem