dijous, 21 de setembre de 2017

Això ja no va només d'independència, va de llibertats i drets civils.

Això ja no va només d'independència, va de llibertats i drets civils.
Les Iai@flautes-Terrassa persones sempre compromeses amb la defensa de les llibertats individuals i col·lectives i amb l'avenç just, sostenible i solidari de la nostra societat, hem vist i constatat que el regne d'Espanya difícilment prendrà el camí de la evolució i l'avenç social, a menys que sorgeixi una revolució ciutadana pacífica, per tal de tenir les anhelades JUSTÍCIA SOCIAL i DEMOCRÀCIA REAL.

Les
Iai@flautes-Terrassa manifestem el nostre rebuig i la nostra indignació davant de l’atac per part del govern del PP, amb el suport del PSOE i C’s, a les institucions i drets del poble català.
 

Animem a que TOTHOM PARTICIPI AL REFERÈNDUM D'AUTODETERMINACIÓ del dia 1 d’octubre, com a acte de desobediència amb l'estat repressiu espanyol, amb total respecte a l’opció que vulgui votar cadascú.
 

Atès a que totes les revolucions han començat per desobeir lleis socialment injustes i que les Iai@flautes-Terrassa estem per la participació democràtica i la democràcia directa i en contra de la violència i de qualsevol prohibició per llei de les llibertats, per tant, cridem a la revolució pacífica i a la desobediència de les lleis injustes que limiten la nostra acció cívica i democràtica. 
Terrassa, 21 de setembre de 2017

Iai@flautes-Terrassa


Eso ya no va solo de independencia, va de libertades y derechos civiles.
Las Iai@flautes-Terrassa personas siempre comprometidas con la defensa de las libertades individuales y colectivas y con el progreso justo, sostenible y solidario de nuestra sociedad, hemos visto y constatado que el reino de España difícilmente tomará el camino de la evolución y el  progreso social, a menos que surja una revolución ciudadana pacífica, tal que permita obtener los tan anhelados JUSTICIA SOCIAL y DEMOCRACIA REAL.

Las
Iai@flautes-Terrassa manifestamos nuestro rechazo y nuestra indignación frente al ataque por parte del gobierno del PP, con el soporte de PSOE y C’s, a las instituciones y derechos del pueblo catalán.
 

Animamos a que TODO EL MUNDO PARTICIPE EN EL REFERÉNDUM DE AUTO-DETERMINACIÓN del día 1 de Octubre, como un acto de desobediencia con el estado represor español, con total respeto a la opción que cada cual quiera votar.
 

Dado que todas las revoluciones han empezado por desobedecer leyes socialmente injustas y que las Iai@flautes-Terrassa estamos por la participación democrática y la democracia directa y en contra de la violencia y de cualquier prohibición por ley de las libertades; por tanto, llamamos a la revolución pacífica y a la desobediencia de leyes injustas que limitan nuestra acción cívica y democrática. 
Terrassa, 21 de setembre de 2017

Iai@flautes-Terrassa