dijous, 9 de maig de 2013

#12M SURT AL CARRER

#12M SORTIM TOTS/ES AL CARRER
Barcelona a les 18h,
Plaça Catalunya.

Aixequem-nos del sofà, apaguem la tele, engeguem el cervell i sortim al carrer a denunciar el que està passant i a exigir els nostres drets.

#12M SALGAMOS TOD@S A LA CALLE
Barcelona a las 18h,
Plaza Catalunya.

Levantemonos del sofá, apaguemos la tele, pongamos en marcha el cerebro y salgamos a la calle a denunciar lo que está pasando y a exigir nuestros derechos.

Get off the couch, switch off the TV, turn on your brain, and we go to the streets to denounce what is happening and demanding our rights.