dijous, 27 de març de 2014

X una Catalunya social !

X una Catalunya social !
Els #Iai@flautes-Terrassa ens afegim a la proposta

Prioritats X una Catalunya social !

Resum de les propostes:
 • Per un Servei Nacional de Salut totalment públic, universal i de qualitat, que garanteixi el dret a la salut.
 • Aposta per l’educació pública, que garanteixi la qualitat de l’educació, el seu accés i el model d’escola catalana. No al tancament de centres. Per una escola inclusiva. No a la LOMCE.
 • Per l’ocupació i contra l’atur i la precarietat : Exigim ocupació estable i de qualitat i polítiques actives d’ocupació, la retirada de la REFORMA LABORAL i la recuperació de drets laborals. Per un Marc català de relacions Laborals i en defensa de la Negociació Col·lectiva.
 • Contra la pobresa i per la cohesió social : Garantir la protecció de les persones en atur, més recursos per als serveis socials i suport a la Renda garantida de ciutadania. Garantir l’accés als serveis bàsics essencials (llum, gas, aigua i transport públic), eradicar la pobresa infantil i garantir el poder adquisitiu de les pensions i l’atenció a la dependència.
 • Polítiques d’igualtat home-dona : oposició a la reforma de la llei d’avortament. Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques contra la crisi. 
 • Garantir el dret a l’habitatge digne amb habitatges de lloguer social, la dació en pagament i el lloguer forçós dels pisos buits en mans d’entitats financeres.
 • Garantir l’accés universal a la cultura donant suport a la creació cultural i revertint la pujada de l’IVA cultural. La cultura no és un luxe, és un dret!
 • Preservar i impulsar les polítiques de cooperació garantint els recursos suficients per a les ONG. 
 • Exigim una fiscalitat justa, redistributiva i mediambiental, i una auditoria del deute. Recuperar l’impost de successions i el de patrimoni, i lluitar contra el frau i l’evasió fiscal.
  Per un canvi de model productiu : innovació, recerca i desenvolupament
  sostenible, i control democràtic dels recursos naturals. Polítiques industrials contra l’especulació i la garantia de l’accés al crèdit a empreses i famílies.
 • Per una administració propera a la ciutadania. No a la reforma de l’Administració local!
 • Per la democràcia : dret a decidir, també, les polítiques socials i econòmiques. 
 • Llibertat d’expressió i manifestació, transparència en la gestió dels recursos públics. Tancament dels CIEs.
 • Per una Catalunya lliure de corrupció : exigim transparència i participació ciutadana. Per una nova llei de partits que en reguli el finançament.
 • Per un autèntic estat del benestar i una Catalunya social, amb drets i dignitat, per una Europa Social!