jueves, 22 de febrero de 2018

22F18 - Per unes pensions dignes !

Cliqueu damunt la imatge per veure mes fotografies
MOVIMENT PER UNES PENSIONS DIGNES 
Surt de forma espontània el dia 15 de gener del 2018   quan  ens varem trobar amb  una convocatòria davant del portal de l'ajuntament , per  “no se sap qui” ,via WhatsAap per protestar per el miserable augment del 0,25% de les pensions 

NO A L'ACTUAL REFORMA DE LES PENSIONS; NO A LA REFORMA LABORAL que ens perjudica.  ; DEFENSEM EL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

La política econòmica desenvolupada pel govern del PP des del 2012 està portant al sistema públic de pensions a l'empobriment dels i les pensionistes any rera any. L'objectiu de sortir de la crisi afavorint els sectors financers i empresarials en general, aplicant mesures que han consolidat la precarietat en l'ocupació, tant en les condicions laborals com les retributives, han reduït la capacitat d'aportació dels assalariats als fons de la seguretat social, i han allunyat el manteniment del poder adquisitiu dels pensionistes.

La manca de una política eficient de lluita contra el frau fiscal valorat en uns 72.000 milions d'euros que es deixen de recaptar, perquè no hi ha voluntat política d'actuar contra aquest 20% de contribuents més rics que generen el 72% del frau fiscal.

La corrupció que s'ha consolidat estructural-ment a tots els àmbits de l'estat i que suposa una sangria permanent dels recursos públics disponibles, i que es en gran part la culpable dels 284.000 milions de deute que arrosseguen les comunitats autònomes.

Tot això es el que fa que l'Estat Espanyol en la seva gestió de la Seguretat Social sigui insuficient per fer front a les necessitats dels pensionistes i altres col·lectius victimes d'aquesta brutal crisi que ha empobrit al 28% de la població, i que sobreviuen moltes families gracies a les pensions dels avis i avies que els ajuden.

Per tant reclamem:
  1. Derogar la Llei 23/2013,de la reforma de les pensions
  2. Garantir la sostenibilitat del sistema de pensions amb la introducció progressiva de finançament per via impositiva (dels pressupostos de l'estat )en el cas que sigui necessari.
  3. Derogar el Real Decreto-ley 3/2012. No a la reforma del laboral, que perjudica les pensions. Eliminar les discriminacions salarials i garantir que les dones puguin incorporar-se al mercat laboral en igualtat de condicions que els homes. Mateixa feina , mateix salari.
  4. Pensions mínimes dignes per a les situacions mes desfavorides, sobretot per a les vidues sense altres recursos o ingressos. Pensió mínima de 1000 € “ previ increment del salari mínim interprofessional per sobre d'aquesta quantitat”
  5. Recuperació de la clàusula de revisió automàtica de pensions previst als pactes de Toledo  en funció de l'increment de l'IPC anual segons l'índex aplicable a cada comunitat autònoma. No al miserable augment del 0’25%. Hem de recuperar  el poder adquisitiu perdut entre 2010 i 2017.
  6. Derogació del IRPF directe sobre las pensions, no son rendiments del treball,  si no un guany per haver treballat.
MOVIMENT PER UNES PENSIONS DIGNES  - Terrassa 22 de febrer  2018