martes, 25 de marzo de 2014

Els Iai@flautes-Terrassa a "Vespre a la 2" TVE-2

Els Iai@flautes-Terrassa a "Vespre a la 2" TVE-2
Aquest passat dilluns, 24 març 2014, s'ha emès per TVE-2 el reportatge Moviments socials en el que els Iai@flautes-Terrassa hi fem un destacat paper.

Parlem ara de desafecció política i de descontent ciutadà i és que l'anuari de la Societat Catalana de Sociologia constata que el 2013 van augmentar els moviments socials.

Participen al debat Arcadi Oliveres i Enric Prat en un reportatge de Meritxell Martínez, presenta Xavi Díaz.